Den bedste måde at få dine kunders opmærksomhed på

Den bedste måde at få dine kunders opmærksomhed på

30/11/2017

En virksomhed kan have tusindvis af kunder, og selvom de kan kategoriseres inden for nogle få demografiske områder, f.eks. køn, alder eller placering, er det ikke ensbetydende med, at deres behov også er ens. De enkelte forbrugere vil gerne føle sig som noget særligt og ikke bare som et tal i et regneark.

Virksomheder sætter deres egne kommunikationsbehov først

Kommunikationsstrategi er et område, hvor det er utrolig nemt at støde kunder fra sig. Alt for ofte sætter virksomheder deres egne behov først og vælger den kanal, som er billigst og lettest at administrere. Fysisk post erstattes af masse-e-mails, fordi dette kun kræver ét enkelt tryk på sendknappen og ikke indebærer portoomkostninger. Problemet er, at denne tilgang ikke passer til alle kunder, da de i stadig større grad kommunikerer på tværs af flere kanaler. Kunder vil ikke begrænses til én kanal – om det er fysisk post, e-mails eller de sociale medier. De ønsker at bruge den metode, der er mest belejlig på det pågældende tidspunkt, og som passer bedst til den meddelelse, der skal sendes. Når virksomheder tvinger kunder til at kommunikere på én måde, bliver de utilfredse og handler et andet sted – de skal tilbydes valgmuligheder.

Udvis betænksomhed gennem individuel tilpasning

En anden måde du kan vise dine kunder, at du tager højde for deres individuelle behov, og at du er interesseret i dem, er gennem individuel tilpasning. Men at skulle gøre dette manuelt involverer typisk redigering af hvert enkelt dokument og derefter koordination af, hvilken kanal det skal sendes via – det er tidskrævende og forbundet med fejlrisici. For at imødekomme dette behov kan virksomheder strømline kommunikationen ved hjælp af administrationssoftware til udgående post på tværs af kanaler. Disse værktøjer registrerer præferencerne for hver kunde og kan automatisk tilpasse og udsende hver korrespondance via den mest effektive kanal. Behovet for menneskelig indblanding mindskes væsentligt, der spares tid og penge, og virksomheder kan være sikre på, at det rette budskab når den rette kunde via den rette kanal – det er en win-win-situation.

Fire måder, hvorpå virksomheder kan drage fordel af administrationsværktøjer til udgående post på tværs af kanaler

  • Personlig, professionel kommunikation sendt via den rette kanal – fremmer en god kontakt med kunderne og opbygger loyalitet
  • Fuld kommunikationsintegritet – den rette korrespondance når altid den rette modtager
  • Ikke flere tidskrævende rutineopgaver – udskrivning, sammenfoldning og pakning kan gøres med blot nogle få klik
  • Billigere portoomkostningerne via masseforsendelser – korrespondance, der skal sendes fysisk, sendes i store mængder for at holde omkostningerne nede.