Packcity_kontaktløs_udlevering

Kontaktløs udlevering af IT udstyr og pakker med intelligent pakkeskab

25/09/2020

Læs omkring hvordan Jeres IT-afdeling kan sørge for en sikker og kontaktløs udlevering af IT-pakker. Mulighed for store tidsbesparelser og bedre service til de ansatte.  

Unormale tider = ny hverdag

har din IT-afdeling sikret sig kontaktløs udlevering af IT-udstyr?

 

Reducering af smittespredning betyder nye krav

Mange virksomheder vender tilbage til kontoret med strenge sociale afstandskrav. Dette er for at sikre sig selv og hinanden – og for at skabe den sikkerhed, der er blevet et krav i dag.

En så lille ting som at et håndtryk og et kram ikke længere er muligt, samt at der skal holdes den sociale afstand betyder store konsekvenser i dagligdagen.

Mange store virksomheder aflyser julefrokoster og andre sociale sammenkomster for at overholde de sociale afstandskrav og derved mindske smitterisikoen.

 

Nye normer i dagligdagen

De nye krav får utvivlsomt langsigtede konsekvenser for den daglige adfærd på kontoret. Allerede nu ser vi en tendens til, at virksomhederne tilegner sig ny adfærd og deraf nye vaner i forbindelse med afstandskravene.

Pakker – IT-udstyr i særdeleshed – må ikke længere udleveres personligt, da det øger smitterisikoen for Corona.

 

Hvad gør vi nu?

Quadient Danmark kan desværre ikke gøre så meget ved hele denne ”nye normal”! Men vi kan hjælpe vores kunder med at håndtere de nye krav på bedste vis, så vi eliminerer dén smitterisiko, der er ved en personlig udlevering af IT-udstyr. Vi kan samtidig hjælpe medarbejderne med at føle sig mere trygge i forhold til de angivne afstandskrav.

IT-udstyret kan fremadrettet placeres i et internt pakkeskab, som automatisk sender en besked til modtageren. I beskeden er der en kode samt en stregkode – stregkoden kan scannes direkte fra mobilen, hvorefter udstyret kan afhentes. Således er der ingen personlig kontakt i forbindelse med udleveringen af IT-udstyret.

 

Fremtiden

Med denne enkle håndtering overholdes de nye krav til social afstand og dermed mindsket smitterisiko. Derudover er nogle oplagte benefits forbundet med det:

  • Ingen IT-medarbejder der skal udlevere udstyret = tidsbesparende for både IT-afdelingen og modtageren af IT-udstyret
  • Mulighed for afhentning af udstyret 24/7
  • Tidsbesparende faktor, da der ikke længere stilles spørgsmål til udstyret i forbindelse med afhentningen

 

Vil du også se på en løsning?

Kontakt Quadient Danmark – så vi sammen kan lave en løsning, der passer din organisation! Og så vi sammen kan overholde de givne afstandskrav og derved mindske smitterisikoen.

Kontakt os her