Positiv påvirkning af bundlinjen gennem kommunikation på flere kanaler

Positiv påvirkning af bundlinjen gennem kommunikation på flere kanaler

10/09/2018

Kunder modtager, deler og søger information på mange forskellige måder i dag. De skimmer e-mails, tjekker SMS-påmindelser, søger på nettet og modtager brochurer og breve med posten m.m. Så for at engagere kunderne på en vellykket måde via kommunikation, er virksomhederne nødt til at vide, hvordan deres kunder ønsker at blive kontaktet. At gøre det på den rigtige måde samt at benytte en kommunikationsstrategi på flere kanaler kan have en positiv indvirkning på både kundetilfredshed og investeringsafkast.

Kunder fordøjer og handler ud fra information, de modtager, på mange forskellige måder, der passer dem hver især. De ser måske en reklame i et blad, modtager direkte markedsføring med posten, søger på nogle oplysninger på et websted og foretager måske til sidst et køb over telefonen eller ved at klikke på et link i en e-mail.

Det overrasker ikke, at en undersøgelse med 2.000 deltagere i Storbritannien og USA, viste, at over 40 % sommetider begynder på en aktivitet på én enhed og afslutter den på en anden. Vi skifter hele tiden mellem vores telefoner, tablets og computere og går online eller på de sociale medier eller e-mail for at blive underholdt, holde os underrettet eller tage købsbeslutninger.

Virksomheder, der ikke kommunikerer på flere kanaler risikerer at sakke bagud

Kunder forventer at kunne interagere gennem flere forskellige kanaler, at modtage skræddersyet information og at kunne skifte mellem forskellige kommunikationsmåder, som det passer dem. De er mere tilbøjelige til at engagere sig i virksomheder, der deler dette perspektiv. Gøres det på den rigtige måde kan kommunikation på flere kanaler skabe nye muligheder for at nå flere kunder og øge de eksisterende kunders tilfredshed.
Kampagner på tværs af forskellige medier kan også give højere investeringsafkast. Faktisk så meget, at varemærker øge deres investeringsafkast med 35 % – ifølge en reklameundersøgelse – hvis de benytter fem medieplatforme i stedet for blot én.

Det viser os, at kommunikation på flere kanaler kan påvirke bundlinjen i positiv retning. Det kan også give omkostnings- og effektivitetsbesparelser. Tænk på, at du ved at sende de rette meddelelser via e-mail kan nedbringe de samlede print- og portoudgifter. Og hurtige, digitale kommunikationsmetoder gør det muligt at svare kunderne hurtigere. Den rette teknologi kan hjælpe din virksomhed med at administrere flere kommunikationskanaler, så produktionen af meddelelser strømlines, hvorved hele driften optimeres og bliver mere effektiv. Det kan understøtte dit drive til at give kunderne frit valg i forhold til, hvordan de interagerer med din virksomhed, og giver mulighed for en professionel og effektiv kontakt.