Små ændringer, der fremmer stor vækst

Små ændringer, der fremmer stor vækst

30/07/2018

At starte en forretning op er forbundet med en masse udfordringer, og mange overlever ikke de første tre år. I USA klarer 25 % af de mindre virksomheder sig ikke igennem det første år, mens 36 % mislykkes i løbet af deres andet år og 44 % i det tredje år.

Administration af kunderelationer

Efterhånden som virksomhederne vokser, stiger kundeantallet også. Forsøg på at administrere alle kontakter manuelt bliver simpelthen for indviklet. Det fører til tabt salg, utilfredse kunder og forældede oplysninger. Værktøjer til administration af kunderelationer (CRM - Customer Relationship Management) hjælper virksomheder med at administrere det stigende antal kunderelationer. De vil kunne identificere det mest effektive tidspunkt til at kommunikere med kontakter og beregne de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde en ordre, og på den måde sikre, at den rent faktisk kan gennemføres. Endvidere er det let at opdatere kundeoplysninger via et enkelt kontrolpanel – en vigtig funktion, der kan hjælpe virksomhederne med at overholde EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Kommunikation på flere kanaler 

Forbrugere kommunikerer på mange forskellige kanaler og forventer, at de virksomheder, de handler med, gør det samme. I stedet for at satse for meget på én metode bør virksomheder være i stand til at benytte forskellige kanaler, så de altid kan bruge den kanal, kunden foretrækker. Præferencerne kan ændre sig afhængigt af det indhold, der formidles, og af kontaktpunktet, men dialogen skal altid være ukompliceret. På den måde fremmes tilfredshed, engagement, længerevarende kunderelationer og mund-til-mund-anmeldelser – alt sammen vitale punkter for en virksomheds vækst.

Digital administration minimerer sen betaling

Alle virksomheder kan have det svært, hvis der ikke kommer nok penge ind, men det er især et problem for mindre virksomheder, der ofte ikke har ressourcerne til at klare et underskud. Og det omsiggribende problem med forsinket betaling gør det endnu mere kompliceret. Mangel på kapital betyder, at virksomheden går glip af vækstmuligheder. Når virksomheder bruger manuelle processer til at oprette og sende regninger, bliver processen længere, og det er vanskeligt at spore, hvortil regningerne sendes, og hvortil og hvornår der skal sendes rykkere. Ved at bruge automatiserede digitale værktøjer til at administrere denne proces sikres fuldstændig nøjagtighed, og processen bliver samtidig mindre ressourceintensiv. Med digital sporing bliver det også enklere at følge op på udsendte regninger, og på den måde kan virksomheden lettere holde styr på, hvem der skylder hvad.