• 09430 - for hele IS-serien (internetbaserede)
  • 9430 - for hele IJ-serien (analogt baserede)